Nieuwe Wet Inburgering (2021)

 

Kans! biedt het volgende aan:

 

Voor de doelgroep:

  • Participatieverklaringstraject (PVT)

Vanuit de wet zijn nieuwkomers verplicht om 12 uur de PVT binnen 3 jaar af te ronden. Tijdens deze uren worden de normen & waarden in Nederland behandeld, vrijheid, gelijkwaardigheid en participatie zijn onderwerpen die aanbod komen. 

 

  • Module Arbeidsmarkt Participatie (MAP)

Nieuwkomers in de B1-route en Z-route zijn verplicht om de MAP af te ronden binnen 3 jaar. Van Nieuwkomers wordt verwacht dat zij 40 uur gaan werken in de praktijk. Hier doen zij werkervaring op in een taalrijke omgeving en komen verschillende onderwerpen aanbod die te maken hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Kans! bied dit aan vanuit hun sociale werkplek. 

 

  • Z-route ( 800 participatie uren)

Nieuwkomers die een Z-route toegewezen hebben gekregen zijn verplicht om naast 800 uur inburgeringscursus te volgen ook 800 uur te participeren in een taalrijke omgeving. Kans! biedt deze omgeving en ondersteunt de nieuwkomers om het maximale uit hun potentie te halen. Met werk als ultieme doel. 

 

  • Maatschappelijke begeleiding

Wij werken altijd cultuursensitief. Wij zetten onze sleutelfiguren in voor de maatschappelijke begeleiding. Dit is essentieel om ruis te voorkomen.  Kans! bied maatschappelijke begeleiding en zet hiervoor afgestudeerde professionals in die tweetalig zijn opgevoed. Zij fungeren als bruggenbouwers voor nieuwkomers. 

 

Voor Professionals:

  • Cultuursensitief werken i.c.m. de Nieuwe Wet Inburgering (2021).